Không nhận diện được thuê bao.

Trọng tài ngoại xuất quân, Bình Định - Viettel an tâm thi đấu

Chia sẻ :

0

139

Nguồn:

Link  bài gốc: https://vietnamnet.vn/trong-tai-ngoai-xuat-quan-binh-dinh-viettel-an-tam-thi-dau-2077454.html