Không nhận diện được thuê bao.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà tiết lộ lý do đã 2 tháng không thể đến phòng gym

Nguồn:

Link nguồn: https://hoahoctro.tienphong.vn/hoa-hau-do-thi-ha-tiet-lo-ly-do-da-2-thang-khong-the-den-phong-gym-post1567241.tpo