Không nhận diện được thuê bao.

Phương Nhi bật khóc khi nhận sash Miss International Vietnam 2023

Nguồn:

Link gốc: https://startalk.vn/video/phuong-nhi-bat-khoc-khi-nhan-sash-miss-international-vietnam-2023-646cd46b44a71f001a1ba9a5