Không nhận diện được thuê bao.

Bằng Kiều lên tiếng trước phát ngôn ‘khán giả của tôi đều là người có tiền'

Nguồn:

Link gốc: https://startalk.vn/video/bang-kieu-len-tieng-truoc-phat-ngon-%E2%80%98khan-gia-cua-toi-deu-la-nguoi-co-tien-640ec0f41aa3f3001b2c2fd9