Không nhận diện được thuê bao.

Nguyệt Ánh chưa bao giờ nghĩ sẽ làm diễn viên

Nguồn:

Link gốc: https://startalk.vn/video/nguyet-anh-chua-bao-gio-nghi-se-lam-dien-vien-640eb03d1aa3f3001b2c2f96