Không nhận diện được thuê bao.

Dương Tử Quỳnh giành tượng vàng Oscar

Nguồn:

Link gốc:https://startalk.vn/video/duong-tu-quynh-gianh-tuong-vang-oscar-640eba2a1aa3f3001b2c2fa6