Không nhận diện được thuê bao.

Phạm Băng Băng lộng lẫy khi dự lễ trao giải Oscar

Nguồn:

Link gốc: https://startalk.vn/video/pham-bang-bang-long-lay-khi-du-le-trao-giai-oscar%0A-640e72711aa3f3001b2c2f14