Không nhận diện được thuê bao.

Châu Bùi khép lại mùa Fashion Week 2023 với hình ảnh quý cô Pháp

Nguồn:

Link gốc: https://startalk.vn/video/chau-bui-khep-lai-mua-fashion-week-2023-voi-hinh-anh-quy-co-phap-6408a2541aa3f3001b2c2ab7