Không nhận diện được thuê bao.

Kwon Sang Woo lên voi xuống chó ở trailer phim 'Ước gì được nấy’

Nguồn:

Link gốc: https://startalk.vn/video/kwon-sang-woo-len-voi-xuong-cho-o-trailer-phim-uoc-gi-duoc-nay%E2%80%99-63c784bc1aa3f3001b2bf627