Không nhận diện được thuê bao.

GBU-39B: Vũ khí tấn công chính xác cao vô cùng lợi hại của Mỹ

Chia sẻ :

0

332

Nguồn:

Link bài gốc:

https://www.24h.com.vn/media-24h/gbu-39b-vu-khi-tan-cong-chinh-xac-cao-vo-cung-loi-hai-cua-my-c762a1419871.html