Không nhận diện được thuê bao.

EU muốn cắt dầu Nga, Bulgaria dọa phủ quyết nếu không được miễn trừ

Chia sẻ :

0

400

Nguồn:

Link bài gốc:

https://thanhnien.vn/eu-muon-cat-dau-nga-bulgaria-doa-phu-quyet-neu-khong-duoc-mien-tru-post1456818.html