Không nhận diện được thuê bao.

Rich kid Ngọc Thanh Tâm đăng 1 bộ cánh tận 6 bài, đáp trả netizen cực căng

Chia sẻ :

0

222

Nguồn:

Link bài gốc:

https://thoitrangtre.thanhnien.vn/rich-kid-ngoc-thanh-tam-dang-1-bo-canh-tan-6-bai-dap-tra-netizen-cuc-cang-post1452178.html