Không nhận diện được thuê bao.

Soi loạt hệ thống tên lửa phòng không đánh chặn tối tân của châu Âu

Chia sẻ :

0

290

Nguồn:


Loại tên lửa phòng không của châu Âu bắt đầu ra đời với sự hợp tác giữa Pháp và Ý.

Link bài gốc:

https://www.24h.com.vn/media-24h/soi-loat-he-thong-ten-lua-phong-khong-danh-chan-toi-tan-cua-chau-au-c762a1305101.html