Không nhận diện được thuê bao.

Tận mắt khả năng tiêu diệt mục tiêu từ tên lửa huyền thoại của Hải Quân Liên Xô

Chia sẻ :

0

488

Nguồn:

Tên lửa chống hạm siêu âm P-700 Granit là một trong những vũ khí huyền thoại nhất của Hải Quân Liên Xô trong thời kỳ chiến tranh Lạnh.

Link bài gốc:

https://www.24h.com.vn/media-24h/tan-mat-kha-nang-tieu-diet-muc-tieu-tu-ten-lua-huyen-thoai-cua-hai-quan-lien-xo-c762a1270455.html